KESHILLAKESHILLA

Gjatë procesit të skuqjes kryhet një numër i konsiderueshem i reaksioneve kimike te oksidimit, hidrolizës, polimerizimit dhe shpërbërjës termike, që shoqërohen me një numër ndryshimesh fizike dhe kimike në vajin dhe ushqimin e skuqur.

SHKARKO GAZETEN E MUAJIT
gazeta