EFSA
EFSA jep rekomandime të reja: Ja çfarë duhet të përmbajë ushqimi i foshnjeve


Niveli i energjisë, makroushqyesit dhe mikroushqyesit që lidhen me ushqimin e foshnjave dhe atë me formulën shtesë


EFSA nxori rekomandimet e saj për supozimet e nivelit të energjisë, makroushqyesit dhe mikroushqyesit që lidhen me ushqimin e foshnjave dhe atë me formulën shtesë. Rekomandimet paraqiten në një mendim shkencor në lidhje me përbërjen thelbësore të ushqimit të foshnjave dhe formulës, ku të shqyrtojë opinionin e paraqitur nga Komitetit Shkencor për Ushqimin në vitin 2003 duke marrë parasysh provat e fundit shkencore. Ky opinion gjithashtu vijon në një opinion të EFSA-s botuar në 2013 për nevojat e ushqyerjes dhe futjen e ushqimit shtesë tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël në Bashkimin Evropian.

Mendimi i grupit të ekspertëve shkencorë të EFSA-s që merret me produktet dietetike, të ushqyerit dhe alergjitë, është e bazuar në parimin se formulat foshnjore (qumështi artificial) të prodhuara për fëmijët e vegjël duhet të jenë të sigurta, të përshtatshme për të përmbushur nevojat ushqyese dhe për të nxitur rritjen dhe zhvillimin e fëmijës.

Prandaj, Paneli rekomandon nivelet maksimale dhe minimale të energjisë për foshnjat (deri në moshën një vjeç), përkatësisht 60 kcal për 100 ml dhe 70 kcal 100 ml për qumësht formulë. 

Për makroushqyesit propozon këtë:

Sasia e propozuar e makroushqyesit në ushqimin e foshnjave dhe qumështin e formulës (g/100 kcal)

Ushqimië:  Proteinat e qumështit    Proteinat e izoluara të sojës     Proteinat e hidrolizuara

                             min   max                              min    max                                 min    max

Proteina               1.8      2,52                          2,25  2.8                                  -            2.8

Yndyra4.             4,4        6.0                           4.4    6.0                                  4.4          6.0

Karbohidratet         9          14                          9      14                                      9           14


Shuma e propozuar për yndyrën dhe karbohidratet nuk ndryshojnë shumë nga ato të përcaktuara me rregulloret aktuale. Megjithatë, grupi propozon se kufiri maksimal për proteina është reduktuar nga 3 gr/100 kcal në formulën për të mitur dhe 3,5 gr/100 kcal në formulat për më të rritur deri 2,5 gr/100 kcal në të dy kategoritë e ushqimeve bazuar në proteinat e qumështit, dhe 2,8 gr/100 kcal në të dy kategoritë që përmbajnë proteina soje dhe proteina të hidrolizuara.

Për mikroushqyesit, Paneli ka propozuar nivelet minimale, duke theksuar se ato përmbushin nevojat ushqyese të pothuajse të të gjitha foshnjave të shëndetshëm. Nga pikëpamja e të ushqyerit, nuk është e nevojshme për ti kapërcyer këto sasi në qumështin shtesë. 

Rezultate të tjera të rëndësishme:

•   Qumështi i lopës, qumështi i dhisë dhe proteinat e izoluara të sojës janë të sigurta dhe të përshtatshme për përdorim në formulat foshnjore dhe atë në vazhdim me bazë proteinash të paprekura. Siguria dhe përshtatshmëria e burimeve të tjera të proteinave dhe/ose teknologjive të reja të prodhimit duhet të vlerësohet klinikisht para përdorimit të tyre.

•  Siguria dhe përshtatshmëria e secilës formulë specifike për foshnja që përmban hidrolizate të proteinave duhet të përcaktohen nga një vlerësim klinik për një popullatë të caktuar përpara përdorimit.

•  Nuk është e nevojshme të shtohet acid arachidonic, acid eikosapentaenoik, oligosaccharid jo të tretshëm, probiotic ose symbiotic, krom, fluor, taurine dhe nukleotid në formulat e latantëve dhe foshnjave më të rritura.
SHKARKO GAZETEN E MUAJIT
gazeta