PYETJE PERGJIGJE DOKTORI
1.Çfarë është sistemi endokrin? Pse është i rëndësishëm për shëndetin tonë?

1.Çfarë është sistemi endokrin? Pse është i rëndësishëm për shëndetin tonë?

Sistemi endokrin përbëhet nga një rrjet gjëndrash që rregullojnë dhe kontrollojnë lirimin dhe nivelet e hormoneve në trup. Hormonet janë lajmëtarët kimik të domosdoshëm për funksionimin e trupit të tilla si metabolizmi, rritja dhe zhvillimi, gjumi dhe humori. Mjafton një sasi e vogël e hormoneve që shkaktojnë veprimin e dëshiruar. Sistemi endokrin është i ndërlikuar dhe ndërveprimet brenda këtij sistemi që rregullojnë lirimin hormonal varen nga një sërë faktorësh biologjike dhe fiziologjike. Njohuritë shkencore që kemi në këtë sistem ende nuk janë të plota. Disbalancat dhe mosfunksionimi i sistemit endokrin mund të shkaktojë shumë sëmundje të njohura të tilla si: diabeti, obeziteti, infertiliteti dhe disa lloje kanceresh. Çrregullimet e sistemit endokrin mund të shkaktojë defektet e lindjes dhe paaftësi të të nxënit (mësuarit).

2.Cilat janë substancat aktive në sistemin endokrin? Ekuivalente me "nderveprimet endokrine"?

Substancat aktive në këtë sistemin janë agjentë kimikë që mund të ndërveprojnë ose të ndërhyjnë në aktivitetin normal hormonal. Kjo mund të bëhet në mënyra të ndryshme: disa prej këtyre substancave imitojnë hormonet natyrale, por shkaktojnë reaksione të padëshiruara ose ata mund të bllokojnë efektet e hormoneve natyrore. Të tjerë modifikojë nivelet e hormoneve në trup apo modifikimin e proçeseve metabolike që zbërthejnë hormonet natyrore. Është e rëndësishme të theksohet se këto efekte nuk janë domosdoshmërisht negative. Sistemi endokrin është në gjendje të përshtatet me këto stimuj në varësi të faktorëve të tilla si natyra dhe doza e substancës, koha e saj, lloji i efektit dhe kushtet fizike. Kjo aftësi e sistemit endokrin është quajtur përgjigje adaptive ose 'rregullim fiziologjik".

Megjithatë, kur ky ndërveprim apo kjo ndërhyrje e shkaktuar jep efekte të dëmshme, ne i referohemi këtyre kimikateve si "nderveprime endokrine".
SHKARKO GAZETEN E MUAJIT
gazeta